सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नर्गन कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकलाई गाउँपालिकाको आग्रहभोजपुर । भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले आफना कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नर्गन, नगराउन सचेत गराएको छ । गाउँपालिकाले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी पालिकाभरीका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी,शिक्षक लगायत सबै कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नर्गन, नगराउन सचेत गराएको हो ।

विज्ञप्तीमा भनीएको छ, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग सगैँ दुरुपयोग पनी बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको गरीमा र मर्यादामा आचँ आउने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, शिक्षकहरुले पालना गर्नुपर्ने सामान्य आचरण र अनुशासनको उल्घनहुनेगरी कुनैपनी गतीविधि सामाजिक सञ्जालमा नगर्न, नगराउन अनुरोध छ ।

यस्ता प्रकृतीको गतिविधि यस गाउँपालिकाको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, शिक्षकहरुले भए गरेको पाइएमा प्रचलीत कानुन बमोजिम कारबाहिको लागी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार